Regulamin galerii internetowej www.artofgolf.pl

              Strona niniejsza stanowi („REGULAMIN”), regulujący stosunki między („KLIENTEM”), a („SPRZEDAWCĄ”) oferującym produkty za pomocą strony internetowej pod adresem www.artofgolf.pl (“STRONA”).
W momencie złożenia jakiegokolwiek zamówienia na naszej Stronie akceptujesz niniejszy Regulamin. Tym samym zawarte w nim postanowienia stają się dla Klienta wiążące. Regulamin jest dostępny do ściągnięcia co umożliwia jego wydrukowanie i dokładne zaznajomienie się z nim.

REGULAMIN TEN REGULUJE SPRAWY:

 • Zasady składania zleceń przez klienta
 • Zawarcie umowy
 • Realizacja zamówień
 • Formy płatności
 • Forma dostawy
 • Wycofanie z umowy
 • Niezgodność produktu z zamówieniem (procedura reklamacji)


DEFINICJE

KLIENT - osoba fizyczna lub prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której prawo daje zdolność prawną do zakupów w Sklepie Internetowym Art Of Golf.
KONSUMENT - klient, który jest osobą fizyczną dokonującą zakupów w sklepie związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub zawodową.
SPRZEDAWCA - podmiot gospodarczy wymieniony w punkcie 1. Zasady sprzedaży zamówionych produktów klientowi.
ZASADY I REGULACJE - Niniejszy Regulamin Online Shop Art Of Golf.
WEBSITE / SHOP - elektroniczna platforma transakcyjna działająca w sieci INTERNET znajdującej się pod adresem www.artofgolf.pl, za pośrednictwem której sprzedawca oferuje sprzedaż swoich produktów.
KONTO KLIENTA - po tym jak Klient dokonał prawidłowej rejestracji w Sklepie, Klientowi przypisuje się do niego konto, do którego ma dostęp za pośrednictwem loginu i hasła podanego przez niego.
LOGIN I HASŁO - ciąg identyfikacyjny dla każdego Konta Klienta (LOGIN) i ciąg znaków, aby uzyskać dostęp do tego konta (PASSWORD).
PRODUKT / TOWARY - dom towarowy.
Firma KURIERSKA - spółka zewnętrzna, z którą Sklep ma podpisaną umowę o współpracy, zapewniając klientowi zamawiane produkty.
KURIER - pracownik firmy zewnętrznej, z którą sklep ma podpisaną umowę o współpracy, dostarczającą klientowi zamawiane produkty.

1. INFORMACJE SPRZEDAWANE

Sklep internetowy Art Of Golf www.artofgolf.pl prowadzony jest przez:

Sztuka Golf Lidia Daniluk
Ul. Spider Woman 27a
40 - 681 Katowice
Telefon: +48 602 314 697, e-mail: galeria@artofgolf.pl

Firma wprowadziła do CEIDG NIP 9541060395, REGON 241513572

2. PRZEPISY OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy www.artofgolf.pl sprzedaż detaliczna i hurtowa towarów w przemyśle: projektowanie wnętrz, upominki, upominki, gadżety do gry w golfa, odzież.
2.2. Oferta przedstawiona na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2.3. Korzystanie z sklepu internetowego podlega minimalnym wymaganiom technicznym komputera klienta: komputera lub innego podobnego urządzenia z kartą graficzną o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli i 256 kolorów oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer lub Mozilla Firefox lub Google Chrome lub Opera lub Safari podłączoną do internetu z aktywnym adresem e-mail.

3. REJESTRACJA KONTROLI KLIENTA I JEGO USUWANIE

3.1 Klient pragnący dokonać zakupu na stronie www.artofgolf.pl zobowiązany jest do dokonania skutecznej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Taka rejestracja spowoduje utworzenie Konta Klienta, do którego Klient będzie mógł się logować przy użyciu Loginu i Hasła dostarczonego przez Klienta. Klient ma także prawo do zakupu bez rejestracji konta, wybierając "bez rejestracji". W takim przypadku jest zobowiązany dostarczyć wszystkie wymagane dane osobowe niezbędne do wykonania zamówienia.
3.2 Po dokonaniu rejestracji Klient jest odpowiedzialny za wszelkie transakcje, które zostały dokonane za pomocą loginu i hasła Klienta, chyba że informacje te zostały ujawnione stronie trzeciej nie przez błąd Klienta.
3.3. Klient oświadcza, że ​​informacje podane przez niego podczas rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
3.4 Klient ma prawo usunąć swoje konto. W takim przypadku należy wysłać e-mail z tym wnioskiem na adres e-mail: gallery@artofgolf.pl. Po otrzymaniu tego wniosku konto zostanie natychmiast usunięte.

4. ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienia można dokonać wyłącznie za pośrednictwem Internetu poprzez stronę internetową www.artofgolf.pl.
4.2 Zamówienia mogą składać tylko klienci, którzy z powodzeniem zarejestrowali zgodność z pkt 3.1. Lub jeśli wybierzesz opcję zakupu "Brak rejestracji", podaj konieczne dane osobowe niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z sekcją 3.6. Przepisy prawne.
4.3. Aby zapoznać się z Warunkami korzystania z usługi w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia i potwierdzić akceptację Warunków Użyteczności, zaznacz odpowiednie pole wyboru w polu wyboru.
4.4. Klient zgadza się na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym (pkt 3.1 Regulaminu) lub w przypadku wyboru opcji "Brak rejestracji" w formularzu danych osobowych (sekcja 3.6 Regulaminu). Klient zgadza się, zaznaczając odpowiedni znacznik w polu wyboru.
4.5. Poprzez złożenie zamówienia rozumie się, że gdy Klient spełnia warunki określone w punktach 4.2, 4.3, 4.4. Wybór i wprowadzenie wybranych produktów do koszyka, wybór sposobu płatności oraz sposobu dostawy lub odbioru produktów.
4.6. Zostaną przetworzone tylko prawidłowe zamówienia.
4.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niewykonania zlecenia, jeśli:
a) podanie Klientowi nieprawidłowych lub niedokładnych danych kontaktowych, które uniemożliwiają dostarczenie przesyłki,
b) Nie można skontaktować się z klientem pod numerem telefonu lub adresem e-mail dostarczonym przez klienta,
c) nieprawidłowe wprowadzenie zlecenia,
d) uzasadnione podejrzenie sprzedającego, że złożone zamówienie jest oznaką nieuczciwej próby, co oznacza wszelkie działania klienta związane z zamówieniem, które jest niezgodne z prawem, aw szczególności: użycie innego loginu i hasła, podszywanie się za inną osobę, przełamanie sklepu ochronnego ( włamanie), użycie strony internetowej sklepu w przeciwieństwie do celu.
4.8. Po otrzymaniu zamówienia klient otrzyma e-mail informujący, że zamówienie zostało zarejestrowane w naszym systemie. Klient może zweryfikować poprawność danych w nich zawartych, a jeśli wystąpi błąd, skontaktuj się ze Sprzedawcą, aby je poprawić.
4.9. Umowa zostaje zawarta, a Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt tylko w momencie przyjęcia przez klienta zlecenia Klienta. Przyjmowanie zlecenia następuje po wysłaniu przez Sprzedającego wiadomości e-mail do Klienta za pośrednictwem dokumentu o nazwie "Potwierdzenie Zamówienia", które jednoznacznie potwierdza akceptację zamówienia dostawcy. Klient otrzyma również informacje o prawie odstąpienia od umowy i zwrotu zamawianych produktów.
4.10. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia Zlecenia Klienta do realizacji z powodu niedostępności towarów w magazynie Sprzedawcy wynikającej z braku zapasów lub faktu, że zamówiony produkt jest wadliwy i nie nadaje się do sprzedaży. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, a jeśli Klient dokona płatności, płatność zostanie zwrócona niezwłocznie.
4.11.Jeśli sprzedawca nie może zrealizować zamówienia i tylko część produktów objętych zamówieniem, klient zostanie poinformowany o statusie zlecenia i będzie mógł podjąć decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia całego zamówienia).
4.12. W każdym przypadku, gdy klient dokona zapłaty za zlecenie, nie zostanie on zrealizowany z powodu odwołania przez Klienta 

5. CENY

5.1 Ceny produktów widoczne na stronie www.artofgolf.pl są cenami brutto zawierającymi podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych PLN. 
5.2 Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. 
5.3 Koszt dostawy jest określany odrębnie w trakcie składania zamówienia i doliczany jest do ceny zamawianego produktu. 
5.4 Sumaryczna wartość zamówienia jest podana po wybraniu przez Klienta zamawianego produktu oraz sposobu dostawy. 
5.3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, wycofywania produktów ze sklepu, przeprowadzania promocji i ich odwoływania.

6. FORMY PŁATNOŚCI

6.1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności za zrealizowane zamówienie: 
a) przedpłata przelewem na konto bankowe firmy Art of Golf  Lidia Daniluk, Krogulcza 27a , 40-681 Katowice mBank 37 1140 2004 0000 3202 7629 2653
b) przedpłata przelewem z konta lub za pomocą karty kredytowej poprzez serwis płatności  Podmiotem świadczącym obsługę płatności  online jest PayU.
6.2. Szczegółowe informacje o formach płatności zawarte są także w zakładce „PŁATNOŚĆ I DOSTAWA” będącej integralną częścią Regulaminu. 
6.3. Do każdego zakupu przez Klienta dołączany jest rachunek imienny, jeśli Klient zażyczył sobie taki podczas składania zamówienia.

6.4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU.

6.5 Rozliczenia płatności online przeprowadzone są przez PayU.

6.6 Wykaz wszystkich rodzajów kart, którymi można realizować płatności online: mTransfer – mBank, Inteligo – PKO BP, Bank Pekao, Bank PKO – IKO, Bank PKO- IPKO, Bank Pekao- PeoPay, VOLKSWAGEN BANK – POLSKA, Bank Zachodni WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, Deutsche Bank, SGB Bank SA, GET IN BANK, Credit Agricole, ING, Bank BGŻ, Raiffeisen Bank Polska, Eurobank, Millennium BANK, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, NET – Bank Express, Toyota Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe      

6.7.  Dostępne formy płatności: karty płatnicze: Visa, Visa Elektron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7.1. Zamówienia opłacone przedpłatą przelewem bankowym lub za pomocą serwisu PayU oraz potwierdzone przez Sprzedawcę e-mailem „POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA”, potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji będą zazwyczaj wysyłane do Klienta w terminie 1-2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy - jeżeli towar jest dostępny na stanie magazynowym. Jeżeli towar wymaga indywidualnego projektu lub produkt jest chwilowo niedostępny bądź jest robiony na specjalne zamówienie klienta wysyłka będzie realizowana w przeciągu 2 tygodni. W szczególnych przypadkach czas realizacji będzie ustalany indywidualnie z Klientem.
7.2  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia standardowego czasu wysyłki określonego w pkt. 7.1. oraz 7.2., do 14 dni roboczych po wysłaniu przez Sprzedawcę e-mailem „POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA”. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany odrębnym e-mailem.                                                  

 7.3. Przy płatnością kartą płatniczą czas realizacji musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

8. FORMY DOSTAWY

8.1. Zamówiony towar jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu za pomocą: 
a) Firmy Kurierskiej : czas dostawy 1-2 dni robocze od dnia wysyłki przez Sprzedawcę,  
8.2. Koszty dostawy pokrywa Kupujący chyba, że Sprzedający odstąpił od tej zasady na etapie składania przez Klienta zamówienia. Dostawa zamówień przewyższających  wartością 500 zł  jest realizowana na koszt Sprzedającego.Koszty dostawy są podane w zakładce „PŁATNOŚĆ I DOSTAWA”, będącej integralną częścią regulaminu.Możliwa forma dostarczenia za pobraniem  u kuriera- cash on delivery.

8.2. Zaleca się aby Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem od Kuriera, sprawdził stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania lub jego naruszenia zaleca się sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera. 
8.3. W dniu dokonania wysyłki przez Sprzedawcę wyśle on do Klienta wiadomość e-mail z informacją o dokonaniu wysyłki z zamówionymi Produktami oraz poda numer listu przewozowego, umożliwiający śledzenie przesyłki bezpośrednio na stronie Firmy Kurierskiej realizującej dostawę. 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT

9.1. KONSUMENT ma prawo, bez podania przyczyn, odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie Ar of Golf do 14 dni od daty odbioru przesyłki z zamówionymi produktami według zasad wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014, poz.827). 
9.2. Okres 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym KONSUMENT wszedł w posiadanie zamówionych produktów lub od dnia, w którym wskazana przez KONSUMENTA osoba trzecia inna niż FIRMA KURIERSKA weszła w posiadanie zamówionych przez KONSUMENTA produktów. W przypadku zamówienia przez KONSUMENTA wielu produktów, które są przez SPRZEDAWCĘ dostarczane w wielu przesyłkach, termin odstąpienia od umowy mija po upływie 14 dni od otrzymania przez KONSUMENTA ostatniej przesyłki realizującej umowę kupna-sprzedaży. 
9.3. KONSUMENT, aby odstąpić od umowy kupna – sprzedaży powinien poinformować o swojej woli SPRZEDAWCĘ wypełniając odpowiedni formularz w jednej z następujących form opisanych w pkt. 9.3.1 oraz 9.3.2.
9.3.1 Za pomocą elektronicznego wpisu znajdującego się bezpośrednio na stronie SPRZEDAWCY pod adresem www.artofgolf.pl w zakładce “ZWROT TOWARU”. W przypadku wybrania przez Klienta tej opcji zgłoszenia zwrotu towaru drogą elektroniczną, będzie on informowany przez SPRZEDAWCĘ za pomocą poczty elektronicznej o aktualnym statusie zwrotu towaru i o każdej jego zmianie.
9.3.2. Wysyłając na adres SPRZEDAWCY: 

Pisemnego  oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub na jego adres e-mail stosownego oświadczenia o zwrocie towaru KONSUMENT może pobrać wzorów zakładce „ZWROT TOWARU” znajdującej się w stopce na stronie www.artofgolf.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest także załącznikiem niniejszego regulaminu. Skorzystanie z tego wzoru oświadczenia nie jest przez KONSUMENTA obowiązkowe. 
9.4. Aby zachować 14 dniowy termin odstąpienia przez KONSUMENTA od umowy kupna – sprzedaży, wystarczy stosując się do postanowień pkt. 9.3. niniejszego REGULAMINU, poinformować SPRZEDAWCĘ o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu, którego zasady ustalania opisano w pkt. 9.2. 
9.5. W razie odstąpienia przez KONSUMENTA od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. 
9.6. KONSUMENT ma obowiązek zwrócić zwracany produkt w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy na adres SPRZEDAWCY: Art of Golf  40-681 Katowice ul. Krogulcza 27a  z dopiskiem „ZWROT  PRODUKTU”. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia ( z z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikającyc hz wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy , zwykły sposób dostarczania oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia umowy.
9.7. Koszty odesłania Towaru  do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy  ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi.
9.8. SPRZEDAWCA nie przyjmie przesyłek ze zwracanymi Produktami „za pobraniem”. 
9.9. Zwracany Produkt powinien zostać wysłany do SPRZEDAWCY w opakowaniu zapewniającym brak uszkodzeń produktu i jego opakowania w trakcie transportu. Do przesyłki zawierającej zwracany produkt należy dołączyć prawidłowe wypełnione oświadczenie KONSUMENTA o odstąpieniu od umowy lub wydruk dokumentu potwierdzającego wypełnienie elektronicznego formularzu zwrotu oraz kopię dowodu zakupu (np. rachunku). 
9.10. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zawracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego produktu. 
9.11. SPRZEDAWCA niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od KONSUMENTA oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszelkie dokonane przez niego płatności. w tym koszty dostarczenia produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA innego, droższego sposobu dostarczenia zamówionego towaru niż oferowanego przez SPRZEDAWCĘ najtańszego, zwykłego sposobu jego dostarczenia). 
9.12. SPRZEDAWCA dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami. 
9.13. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności z tytułu odstąpienia przez KONSUMENTA od umowy do chwili otrzymania od KONSUMENTA zwracanego produktu lub dostarczenia przez niego dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.                                                                                        

  9.14 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek babkowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.                    

  9.15.W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.

10. NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ – REKLAMACJA

10.1. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA za niezgodność z umową zakupionego u SPRZEDAWCY towaru w zakresie określonym ustawą KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy w okresie 24 miesięcy od wydania rzeczy KONSUMENTOWI. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili dostarczenia produktu Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. 
10.2 SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy bez wad. 
10.3 SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 
10.4. Zgłoszenie przez KONSUMENTA niezgodności produktu z umową następuje poprzez zgłoszenie tego faktu SPRZEDAWCY poprzez prawidłowe stworzenie i wypełnienie prostego formularza reklamacyjnego dostępnego bezpośrednio na stronie SPRZEDAWCY w zakładce ZWROTY I REKLAMACJE .Następnie należy go wysłać razem z reklamowanym produktem i kopią dowodu zakupu (np. rachunku) do SPRZEDAWCY na adres Art of Golf, Krogulcza 27a, 40-681  KATOWICE z dopiskiem „REKLAMACJA”. 
10.5. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację KONSUMENTA nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem i poinformuje go w tym czasie o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty elektronicznej, listownie lub korzystając z usługi SMS. 
10.6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, KLIENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez SPRZEDAWCĘ albo SPRZEDAWCA nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. KLIENT nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 
10.6.1. Jeżeli Klientem jest KONSUMENT, może zamiast zaproponowanego przez SPRZEDAWCĘ zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez KLIENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ. 
10.7. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. 
10.7.1. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa np. z powodu wyczerpania się zapasu produktu, KONSUMENT może żądać obniżki ceny na wadliwy produkt, bądź zwrotu kosztów zakupionego produktu i kosztów jego dostarczenia. 
10.8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy towar zostanie odesłany do KLIENTA na koszt SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA zwróci także Klientowi poniesione przez niego koszty odesłania reklamowanego towaru do SPRZEDAWCY na podstawie przedstawionego dowodu poniesionych kosztów. 
10.9. W przypadku uzasadnionej reklamacji, zwrot kosztów poniesionych przez KLIENTA na zakup reklamowanego towaru wraz z kosztami przesyłki w tym koszty dostarczenia produktu (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez KONSUMENTA innego, droższego sposobu dostarczenia zamówionego towaru niż oferowanego przez SPRZEDAWCĘ najtańszego, zwykłego sposobu jego dostarczenia)   lub też kwota z uzgodnionej obniżki z tytułu wady produktu będą wysłane na podany przez KLIENTA numer konta bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. 
10.10. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
-KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
-KLIENT uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
-KLIENT może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między KLIENTEM, a SPRZEDAWCĄ, korzystając także z bezpłatnej pomocy  miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
-KLIENT może skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych składając swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA

11.1. Sprzedawca przetwarza i przechowuje następujące dane osobowe swoich Klientów:

 • Imię i Nazwisko

 • adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)

 • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj)

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • w przypadku zakupów przez firmę dane tejże firmy (nazwa firmy, pełny adres firmy, NIP)


11.2. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest niezbędnym warunkiem dokonania zakupów w sklepie Art. of Golf . Zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych Klient wyraża w końcowej fazie składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego znacznika typu checkbox. 
11.3. Dane osobowe Klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia Klienta. 
11.4. W przypadku udzielenia przez Klienta oddzielnej zgody dane te opcjonalnie mogą być wykorzystane w celach marketingowych, informowania o produktach, promocjach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę. 
11.5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma prawo ich zmiany lub też usunięcia z bazy danych poprzez wyrażenie takiego żądania, po którym Sprzedawca usunie je trwale z bazy danych. 
11.6. Przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12. BONY UPOMINKOWE

12.1 Jak zamówić Bon Podarunkowy: 

Aby kupić Bon Podarunkowy wystarczy zakupić go w naszym sklepie, należy pamiętać również o kosztach wysyłki jakie są doliczane do produktu w momencie realizacji zamówienia. Nominał Bonu Podarunkowego jest jego ceną w złotówkach. Bon Podarunkowy zapakowany w elegancką kopertę wysyłamy bezpośrednio na wskazany adres, lub na wskazany adres mailowy w formie graficznej. Unikalny kod z objaśnieniem wysyłamy wraz z Bonem Podarunkowym po  Wpłynięciu opłaty za Bon. Wartość Bonu Podarunkowego musi być w pełni wykorzystana w sklepie internetowym Art of Golf. Bony Podarunkowe nie są wymieniane na pieniądze.

12.2 Jak wykorzystać Bon Podarunkowy?

Wybierz produkty, które najbardziej Ci się podobają, dodaj do koszyka i wpisz Twój unikalny kod rabatowy, który znajdziesz w e-mailu lub dołączony do Bonu Podarunkowego.

Wartość Karty Podarunkowej musi być w pełni wykorzystana przy robieniu zakupów w sklepie Art of Golf.. Karty Podarunkowe nie są wymieniane na pieniądze. Ważność Karty Podarunkowej wynosi 6 miesięcy i w tym czasie należy wykorzystać otrzymany kod z Karty Podarunkowej. Sklep Art of Golf nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika przy kreowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. błędnie podany adres e-mail Użytkownika).

 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie może ograniczać ani wyłączać praw Klienta przysługujących mu z mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek zapisu niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie się do tego prawa w miejsce zapisu Regulaminu niezgodnego z nim. 
13.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązującymi przepisami są przepisy aktualnie obowiązującego prawa w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny a dnia 2 marca 2000 roku (Dz.U. nr 22, poz.271 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U.2002 nr 141.1176 z późniejszymi zmianami). 
13.3. Klient ma możliwość pobrania niniejszego Regulaminu tutaj. 
13.4. Regulamin obowiązuje od dnia 2016.03.20.