Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

             Produkty objęte są odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu rękojmi. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgledem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Przyjmujemy reklamacje tylko i wyłącznie na Produkty zakupione w Sklepie internetowym Art of Golf.pl na stronie www.artofgolf.pl
W przypadku, gdy otrzymany Produkt jest niezgodny z umową - proszę odesłać Produkt wraz z wypełnionym FORMULARZEM REKLAMACJI oraz Dowodem zakupu.
Gdy wydrukowanie formularza nie jest możliwe, proszę na czystej kartce napisać wymagane w nim dane. Adres, pod którym można składać reklamacje: Art of Golf, Krogulcza 27 a, 40-681 Katowice w szczególności złożyć stosowne oświadczenie lub żądanie.
Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.

            Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wraz podaniem proponowanej przez siebie kwoty, o którą cena ma ulec obniżeniu albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

            Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

            Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

            Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.


            Sprzedawca może odmówić spełnienia żądania Kupującego jeśli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwej rzeczy w sposób wybrany przez Kupującego:
a) jest niemożliwe albo ,
b) w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową, wymagałoby nadmiernych kosztów;
gdy koszty wymiany lub usunięcia wady przewyższają cenę rzeczy sprzedanej . Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
W ciągu 14 dni od daty otrzymania żądania reklamacyjnego rozstrzygamy zasadność Reklamacji.
W celu usprawnienia procesu reklamacyjnego prosimy, aby wraz z formularzem reklamacji odesłać reklamowany Produkt do Art of Golf .
W zależności od żądania reklamacyjnego Klienta, w przypadku uznania Reklamacji:

  • Produkt zostaje naprawiony lub wymieniony na identyczny, pozbawiony wad w rozsądnym czasie lub;

  • Produkt zostaje dostarczony ponownie do Klienta po ustaleniu kwoty obniżenia jego ceny, wraz ze zwrotem nadwyżki zapłaconej ceny przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, lub

  • w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie. Przy uznaniu reklamacji zwrócimy koszty wysyłki przedmiotu Produktu, przy czym zwracane koszty powinny być uzasadnione ekonomicznie. W przypadku nieuznania reklamacji Produkt jest dostarczany ponownie do Klienta w niezmienionym stanie.

ZWROTY

           Gdy z jakichkolwiek przyczyn zakupiony produkt nie spełnia oczekiwań bez obaw można go zwrócić (czyli odstąpić od umowy). Warunkiem zwrotu jest posiadanie Dowodu zakupu (np paragonu lub faktury), który jest dołączany do każdego produktu.
Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i z dołączonym Dowodem zakupu. Przyjmujemy zwroty tylko i wyłącznie na produkty zakupione w sklepie internetowym na stronie artofgolf.pl.

           Produkt zakupiony można zwrócić w przeciągu 14 dni od daty otrzymania. Należy go odesłać na adres: Art of Golf, Krogulcza 27a , 40-681 Katowice.. W celu usprawnienia procedury prosimy włożyć do środka oryginał paragonu oraz wypełniony FORMULARZ ZWROTU (jeśli nie ma możliwości wydrukowania formularza proszę napisać na czystej kartce wymagane . Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy przelewem na konto do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.

PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


            Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
2) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
3) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas, to jest Art of Golf, Krogulcza 27a , 40-681 Katowice, adres poczty elektronicznej (adres e-mailgaleria@artofgolf.pl numer telefonu +48 602 314 697, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeria@artofgolf.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:Art of Golf, Krogulcza 27a , 40-681 Katowice z dopiskiem „Odstąpienie”.

             Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, , niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem oprócz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Art of Golf , Krogulcza 27a, 40-681 Katowice z dopiskiem „Odstąpienie”.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

             Gdy z jakichkolwiek przyczyn zakupiony produkt nie spełnia oczekiwań bez obaw można go zwrócić (czyli odstąpić od umowy). Warunkiem zwrotu jest posiadanie Dowodu zakupu (np paragonu lub faktury), który jest dołączany do każdego produktu.
Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym i z dołączonym Dowodem zakupu. Przyjmujemy zwroty tylko i wyłącznie na produkty zakupione w sklepie internetowym na stronie www.artofgolf.pl.

              Produkt zakupiony można zwrócić w przeciągu 14 dni od daty otrzymania. Należy go odesłać na adres: Art of Golf, Krogulcza 27a , 40-681 Katowice.. W celu usprawnienia procedury prosimy włożyć do środka oryginał paragonu oraz wypełniony FORMULARZ ZWROTU (jeśli nie ma możliwości wydrukowania formularza proszę napisać na czystej kartce wymagane . Uwaga! Nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy przelewem na konto do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zwrotnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:
Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1) w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
2) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
3) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować nas, to jest Art of Golf, Krogulcza 27a , 40-681 Katowice, adres poczty elektronicznej (adres e-mail : galeria@artofgolf.pl , numer telefonu +48 602 314 697, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: galeria@artofgolf.pl lub pismo wysłane pocztą na adres:Art of Golf, Krogulcza 27a , 40-681 Katowice z dopiskiem „Odstąpienie”.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy :
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatnośc w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas),niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ponoszą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem oprócz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Art of Golf , Krogulcza 27a, 40-681 Katowice z dopiskiem „Odstąpienie”.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

FORMULARZ ZWROTU DO POBRANIA